Avsluta / förändra prenumeration

Här kan du välja att gå ur en eller flera av Biometrias nyhetsbrev, och även avbeställa driftinformation via SMS.

Först får du ange vem du är, därefter får du välja vilken information du vill koppla ur.

E-post eller mobiltelefon: